Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
מדוע נחסמים השירותים הקוליים?

השירותים הקוליים נחסמים, מכיוון שהם קשורים לאפליקציית החיפוש של גוגל - Google Search, אשר זמינה רק ברמת ההגנה הבסיסית.

על מנת להפעיל את השירותים הקוליים, יש להכניס את אפליקציית "Google Search" לרשימה האישית ברמת הגנה בסיסית, לפי ההנחיות המופיעות כאן. יש להזין בשורת החיפוש את האפליקציה Google Search (או את שם החבילה: com.google.android.googlequicksearchbox) ולבחור את האפליקציה מתוך התפריט הנפתח.

דרך אתר הניהול:

דרך האפליקציה במכשיר:

לידיעתכם! הגדרת מנוע החיפוש של גוגל ברמת ההגנה הבסיסית, עלולה לחשוף אתכם לתכנים החסומים ברמות הגנה גבוהות יותר.

bottom of page