Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד אני מוסיף אפליקציה/אתר לרשימה האישית?

במסגרת ניהול הרשימה האישית ניתן לאפשר או לחסום כל אפליקציה או אתר שתרצו בשונה מרמת ההגנה הכללית המוגדרת למנוי. את השינוי ניתן לבצע דרך אתר הניהול וכן דרך האפליקציה במכשיר.
בכדי להוסיף אפליקציה או אתר לרשימת האישית דרך אתר הניהול, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור של "הגדרות נוספות".

3. היכנסו ללשונית "רשימה אישית".

4. בהגדרות הרשימה האישית לחצו על התפריט הנפתח ובחרו את סוג התוכן אותו תרצו להוסיף.

5. בכדי להוסיף אפליקציה לרשימה האישית, הזינו את שם האפליקציה. במידה וקיימות אפליקציות רבות באותו שם, ודאו שהנכם בוחרים את האפליקציה המותקנת על המכשיר ולא אפליקציה אחרת.

בכדי להוסיף אתר, יש להכניס את כתובת האתר (לדוגמא- gmail.com) ולא רק את שם האתר (Gmail). 

6. בחרו את רמת ההגנה ולחצו "הוסף".

הפריט יופיע כעת ברשימה האישית:

בכדי להוסיף אפליקציה או אתר לרשימת האישית דרך האפליקציה במכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. פתחו את אפליקציית רימון סלולרי במכשיר.

2. התחברו עם הסיסמא שלכם (במידה וקיימים מספר מכשירים בחשבון נדרש להזין גם שם משתמש).

עמוד ראשי שם משתמש וסיסמה.jpg

3. לחצו על "אפליקציות" או על "אתר", ביחרו את האפליקציה/האתר הרצויים  וליחצו על "הוספה"

עמוד ראשי הוספת אפ' לרשימה אישית.jpg
הוספת אתר לרשימה האישית.jpg

4. נקבל אינדיקציה שהאתר/אפליקציה נוספו בהצלחה.

אישור הוספה לרשימה הרישית.jpg
bottom of page