Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד אני מעדכן את גירסת האפליקציה?

אנו ממליצים תמיד לעדכן את גירסת האפליקציה לחדשה ביותר. ניתן לבדוק אם גרסת האפליקציה המותקנת היא המעודכנת ביותר במערכת הניהול האישי באתר הבית של רימון מובייל , תחת העמודה הימנית "פרטי המכשיר" וכן, אם הכפתור "עדכן גירסה" אינו מופיע בתפריט של האפליקציה במכשיר.

במידה וגרסת האפליקציה המותקנת אינה העדכנית ביותר, אנו ממליצים לעדכן את הגרסה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. פתחו את אפליקציית רימון מובייל במכשיר.

2. לחצו על כפתור התפריט או החזרה של המכשיר.

3. כשיעלה התפריט, לחצו "עדכן גירסה".

4. במסך הבא, לחצו "התקן".

5. לאחר סיום עדכון הגירסה, כבו והדליקו מחדש את המכשיר.

* לידיעתכם, אם מותקנת במכשיר גרסת אפליקציה ישנה מאוד, אנו ממליצים להסיר את האפליקציה לגמרי ולהתקינה מחדש.

bottom of page