Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד אני מסיר את האפליקציה ממכשיר אנדרואיד?

בכדי להסיר את האפליקציה ממכשיר אנדרואיד, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. פתחו את אפליקציית רימון מובייל במכשיר.

2. לחצו על כפתור התפריט או החזרה של המכשיר.

3. כשיעלה התפריט, לחצו "הסר את האפליקציה".

4. במידה ו"הגנת ההסרה" של האפליקציה מופעלת, יידרש מכם להזין את סיסמת ההסרה של האפליקציה. סיסמת ההסרה נמצאת באתר הניהול וניתן למצוא אותה ע"י לחיצה על הקישור "הצג סיסמא" בשורת המכשיר הרלוונטי, תחת העמודה השלישית "הגדרות הגנה" ליד סמל המפתח.

הזינו את סיסמת ההסרה בדיוק כפי שהיא מופיעה באתר הניהול (הסיסמא תתחיל בתווים -Ns1) ולחצו "הסר".

5. לחצו "אישור" בחלונית המופיעה והאפליקציה תוסר.

6. לאחר הסרת האפליקציה, היכנסו להגדרות המכשיר => הגדרות "אבטחה" או "מיקום ואבטחה" => לחצו "נקה אישורים".

7. כבו והדליקו מחדש את המכשיר ובדקו שהאפליקציה אכן הוסרה.

* לידיעתכם! אין להסיר האפליקציה תוך שימוש במנגנונים אחרים (כדוגמת מנהל היישומים או מנהל המכשיר). דבר זה עלול לגרום לנעילת המכשיר.

bottom of page