Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
העברת רשיון פעיל (מנוי)  למכשיר חדש

ניתן להעביר את רישיון ההגנה באופן חופשי ממכשיר ישן למכשיר חדש.
להעברת האפליקציה ממכשיר אחד למכשיר אחר, יש לפעול על פי השלבים הבאים:

1. יש להסיר את האפליקציה מהמכשיר הישן (לפרטים נוספים לחצו כאן). במידה והמכשיר הישן אבד, נהרס או נגנב ניתן לעבור לשלב הבא.

2. במידה מופעלת "הגנת ההסרה" עם סיסמא, יש להיכנס ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי. במידה והגנת ההסרה אינה מופעלת, ניתן לעבור לשלב ההתקנה.

3. בשורת המכשיר ממנו הוסרה האפליקציה, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור "אפשר הסרה ללא סיסמא".

לאחר הסרת האפליקציה מהמכשיר הישן, ניתן להתקין את הרשיון על המכשיר החדש:

1. היכנסו במכשיר החדש להגדרות המכשיר => "אבטחה" או "מיקום ואבטחה" => יש לאפשר התקנה "ממקורות לא ידועים" או "יישומים לא מוכרים".

2. פתחו את אפליקציית הדפדפן בו אתם גולשים והיכנסו לכתובת: smart.rimon.net.il

3. לחצו על "להורדת האפליקציה".

4. לחצו על "הורידו עכשיו".

5. התקינו את האפליקציה והמשיכו בהתאם לשלבים שיוצגו.

8. בחרו באפשרות "החלפתי/איפסתי מכשיר".

התקינו את האפליקציה לפי ההנחיות המופיעות כאן.

bottom of page