Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד אני מגביל את זמן השימוש?

רימון מובייל מאפשרת בקרה והגבלת זמן השימוש באפליקציות במכשיר. תכונה זו חשובה למי שמעוניין להגביל את כמות הזמן בו נעשה שימוש במכשיר החכם. ניתן להגדיר הגבלה יומית או שבועית של זמן הגלישה. ישנן שלוש אפשרויות של הגבלת זמן:

  • הגבלת זמן על כל האפליקציות - אפשרות זו תגביל את זמן השימוש על כל האפליקציות המותקנות במכשיר.

  • הגבלת זמן על כל האפליקציות למעט אפליקציות שברשימה - אפשרות זו תגביל את זמן השימוש על כל האפליקציות המותקנת במכשיר, מלבד אפליקציות אשר יוגדרו ברשימת האפליקציות המוחרגות.

  • אפליקציות שברשימה בלבד - אפשרות זו תגביל את זמן השימוש על אפליקציות אשר יוגדרו ברשימה בלבד.


בכדי להגדיר את הגבלת זמן השימוש דרך אתר הניהול, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור של "הגדרות נוספות".

3. היכנסו ללשונית "הגבלת זמן".

4. לחצו על כפתור הרשימה הנפתחת והעבירו את מצב הגבלת הזמן ל"פעיל".

5. בחרו את אפשרות הגבלת הזמן המועדפת מתוך הרשימה הנפתחת.​

במידה ותבחרו באפשרויות "הגבלת זמן על כל האפליקציות למעט אפליקציות שברשימה" או "אפליקציות שברשימה בלבד", תיפתח עמודה חדשה מצד שמאל שבה ניתן לנהל את רשימת האפליקציות שתרצו לחסום או להחריג מהגבלת הזמן. הזינו בתיבת הטקסט הריקה את שם האפליקציה אותה תרצו לחסום או להחריג ולחצו "הוסף". במידה וקיימות אפליקציות רבות באותו השם, ודאו שהנכם בוחרים את האפליקציה המותקנת על המכשיר ולא אפליקציה אחרת.

הגבלת זמן על כל האפליקציות למעט אפליקציות שברשימה:

הגבלת זמן על אפליקציות שברשימה בלבד:

6. הגדירו את הגבלת השעות היומיות והשבועיות ולחצו "שמור את השינויים".

7. הגבלת זמן השימוש הוגדרה בהצלחה. ניתן למצוא מידע אודות חישוב זמן השימוש בדף הבא.

לידיעתכם, אפשרות הגבלת זמן השימוש במכשיר זמינה כרגע רק למכשירי אנדרואיד. 

bottom of page