Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
התנתקתי מהשירות. איך לוודא שאני לא מחוייב?

בכדי להתנתק מהשירות, יש להסיר את האפליקציה מהמכשיר לפי ההנחיות המופיעות כאן. לאחר הסרת האפליקציה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 8900* ולבטל את המנוי.

אנו חוזרים ומדגישים! הסרת האפליקציה אינה מבטלת את המנוי. אם ברצונכם לבטל את המנוי, יש ליצור קשר עם מוקד השירות בטלפון 8900*.

bottom of page