Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
הפעלת/כיבוי ההגנה

ניתן לכבות את ההגנה בכל עת דרך אתר הניהול וכן דרך האפליקציה במכשיר. ישנה אפשרות לכיבוי ההגנה לזמן מוקצב שבסופו ההגנה תשוב באופן אוטומטי.

בכדי לכבות את ההגנה דרך אתר הניהול, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הכפתור "ON/OFF".

3. בחרו את משך הזמן בו תרצו לכבות את ההגנה.

4. ההגנה כבויה. במידה וכיביתם את ההגנה לזמן מוקצב, ההגנה תשוב לפעול באופן אוטומטי בתום הזמן המוקצב. שימו לב! כיבוי ההגנה מאפשר את הסרת האפליקציה ללא סיסמא, גם כאשר "הגנת ההסרה" מופעלת.

בכדי לכבות את ההגנה דרך האפליקציה במכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. פתחו את אפליקציית רימון סלולרי במכשיר.

2. התחברו עם הסיסמא שלכם (במידה וקיימים מספר מכשירים בחשבון נדרש להזין גם שם משתמש).

3. לחצו על הכפתור "ON/OFF".

4. בחרו את משך הזמן בו תרצו לכבות את ההגנה ולחצו "אישור".

5. ההגנה כבויה.במידה כיביתם את ההגנה לזמן מוקצב, ההגנה תשוב לפעול באופן אוטומטי בתום הזמן המוקצב. שימו לב! כיבוי ההגנה מאפשר את הסרת האפליקציה ללא סיסמא, גם כאשר "הגנת ההסרה" מופעלת.

בכדי להדליק את הסינון, לחצו על הכפתור "ON/OFF" והעבירו את סטטוס ההגנה ל-"On".

bottom of page