Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד אני חוסם אפליקציות "לא מורשות"?

רימון מובייל מאפשרת לכם לחסום אפליקציות לא רשמיות אשר הותקנו מחוץ לחנות האפליקציות של גוגל. את השינוי ניתן לבצע דרך אתר הניהול וכן דרך האפליקציה במכשיר.

בכדי לחסום "אפליקציות לא מורשות" דרך אתר הניהול, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור של "הגדרות נוספות".

3. היכנסו ללשונית "הגדרות" (ליד ציור של גלגל שיניים).

4. ב"הגדרות נוספת", סמנו "V" באפשרות "חסום אפליקציות לא מורשות".

5. לחצו "שמור" בתחתית העמוד.

בכדי לחסום "אפליקציות לא מורשות" דרך האפליקציה במכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. פתחו את אפליקציית רימון סלולרי במכשיר.

2. התחברו עם הסיסמא שלכם (במידה וקיימים מספר מכשירים בחשבון נדרש להזין גם שם משתמש).

3. לחצו על "הגדרות" (גלגל השיניים בצדו השמאלי העליון של המסך).

4. סמנו "V" בהגדרה "חסום אפליקציות לא מורשות" ולחצו "הפעל".

שימו לב! ניתן יהיה להתקין אפליקציות לא מורשות על המכשיר, אך השימוש בהן ייחסם. כאשר המשתמש ייפתח אפליקציה שאינה מורשית, יופיע דף חסימה:

bottom of page