Details Something small enough to escape casual notice.
top of page

מדריך הגבלת זמן גלישה 

רימון מובייל מאפשרת בקרה והגבלת זמן השימוש באפליקציות במכשיר. תכונה זו חשובה למי שמעוניין להגביל את כמות הזמן בו נעשה שימוש בסמארטפון. ניתן להגדיר הגבלה יומית או שבועית של זמן הגלישה
 את השינוי ניתן לבצע דרך האפליקציה בסמארטפון עם שם משתמש וסיסמת מנהל מנוי כפי שתראו בסרטון
 :וכן דרך אתר הניהול בכתובת
  cell.rimon.net.il 
bottom of page