Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
יצירת משתמש נוסף עם הרשאות מותאמות

מנהל המנוי יכול לאפשר לבעל המכשיר גישה לניהול הגדרות ההגנה דרך האפליקציה, באמצעות יצירת שם משתמש וסיסמת גישה ייחודיים למכשיר מסוים.
בכדי להגדיר שם משתמש וסיסמת גישה לניהול הגדרות ההגנה במכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור של "הגדרות נוספות".

3. היכנסו ללשונית "הגדרות" (ליד ציור של גלגל שיניים).

4. בהגדרות "גישה לניהול האפליקציה", במידה ותיבת "אפשר גישה" אינה מסומנת, סמנו "V" בתיבה זו. סימון תיבה זו תפתח את בפניכם את האפשרות להגדרת פרטי ההתחברות.

5. הגדירו שם משתמש וסיסמא וכתבו את הסיסמא שנית.

6. לחצו "שמור" בתחתית העמוד.

לאחר הגדרת פרטי הגישה לניהול, תוכלו להיכנס להגדרות ההגנה במכשיר על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמא שהגדרתם.

bottom of page