Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
בעיה בכניסה לאפליקציות ואתרים מאובטחים (גוגל, ג'ימייל, יוטיוב ועוד)

במקרים בהם אישור האבטחה של האפליקציה שלנו לא מותקן על המכשיר, ייתכנו בעיות בכניסה לאתרים מאובטחים או אפליקציות מאובטחות כדוגמת ג'ימייל, פייסבוק, יוטיוב ועוד.

במצב כזה, עלולה להופיע בדפדפן הודעה זו:

בכדי לפתור בעיה זו, יש לבצע מספר צעדים פשוטים המפורטים מטה. שימו לב, לפני ביצוע צעדים אלה, יש לוודא שמוגדרת במכשיר נעילת מסך.

1. פתחו את אפליקציית רימון מובייל במכשיר.

2. לחצו על כפתור התפריט או החזרה של המכשיר.

3. כשיעלה התפריט, לחצו "התקן אישור אבטחה".

רימון סלולרי - אישור אבטחה

4. בחלון המופיע, לחצו "אישור".

רימון סלולרי - אישור אבטחה

5. במידה ותופיע ההודעה "הזן סיסמה של אחסון אישורים", עליכם להזין את קוד PIN/סיסמת נעילת המסך שהגדרתם וללחוץ "המשך". אם לא הוגדר קוד, יש להגדיר אותו כעת בהגדרות המכשיר. לאחר הגדרת הקוד, ניתן לחזור על הפעולה שוב ולהתקין את אישור האבטחה.

6. אישור האבטחה הותקן. כבו והדליקו מחדש את המכשיר.

רימון סלולרי - אישור אבטחה

לאחר ביצוע תהליך זה, הבעיה בכניסה לאתרים אלה אמורה להיפתר.

bottom of page