Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
"הופעלה הגבלת נתוני רקע" – מכשירי אנדרואיד 6

במכשירים עם מערכת ההפעלה אנדרואיד 6 (בעיקר מכשירי סמסונג), תיתכן בעיית גלישה כאשר מופעל במכשיר "מצב חסכון בסוללה". הסיבה לכך היא באג במערכת ההפעלה אנדרואיד 6 - כאשר המכשיר נמצא ב"מצב חיסכון בסוללה", לא ניתן להתחבר לשרתים מסוג VPN כמו רימון מובייל. במצב כזה, עלולה להופיע ההודעה:

בכדי לאפשר את הגלישה, אנו ממליצים לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו להגדרות המכשיר.

2. לחצו על "סוללה".

3. לחצו על "מצב חסכון בחשמל".

4. כבו את האפשרות "הגבל את כל נתוני הרקע".

* במידה ועדיין אין גלישה, כבו את "מצב חיסכון בחשמל" לגמרי.

bottom of page