Details Something small enough to escape casual notice.
top of page

מדריך הגדרת רשימה אישית 

במסגרת ניהול הרשימה האישית ניתן לאפשר או לחסום כל אפליקציה או אתר
שתרצו בשונה מרמת ההגנה הכללית המוגדרת למנוי
 את השינוי ניתן לבצע דרך האפליקציה בסמארטפון עם שם משתמש וסיסמת מנהל מנוי כפי שתראו בסרטון
 cell.rimon.net.il וכן דרך אתר הניהול בכתובת
bottom of page