האם רימון מובייל מסנן גם אפליקציות שלא צורכות אינטרנט?

בהחלט. רימון מובייל מסנן גם אפליקציות שהותקנו על המכשיר לפני התקנת ההגנה.