Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
התקנת רימון מובייל לאחר איפוס המכשיר

בכדי להתקין את האפליקציה לאחר איפוס המכשיר, יש לפעול על פי השלבים הבאים:

1. במידה מופעלת "הגנת ההסרה" עם סיסמא, היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי. במידה ו"הגנת ההסרה" אינה מופעלת, ניתן לדלג לשלב 3.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור "אפשר הסרה ללא סיסמא".

3. במכשיר שאופס, היכנסו להגדרות => "אבטחה" או "מיקום ואבטחה" => יש לאפשר התקנה "ממקורות לא ידועים" או "יישומים לא מוכרים".

4. פתחו את אפליקציית הדפדפן בו אתם גולשים והיכנסו לכתובת: smart.rimon.net.il

5. לחצו על "להורדת האפליקציה".

6. לחצו על "הורידו עכשיו".

7. הורידו למכשיר את קובץ ההתקנה rimon.apk ופתחו אותו.

8. במסך העולה, לחצו "התקן".

9. פתחו את אפליקציית רימון סלולרי.

10. במסך העולה, הזינו את שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי והתחברו למערכת.

11. בחרו באפשרות "החלפתי/איפסתי מכשיר".

12. בחרו מהרשימה את המכשיר שאיפסתם.

13. התקינו את האפליקציה לפי ההנחיות המופיעות כאן.

bottom of page