Details Something small enough to escape casual notice.
top of page

מדריך התקנת אפליקציית רימון דסקטופ להגנה בבית למחשבי וינדוז

 (Desktop) המדריך הבא ילווה אתכם לאורך כל תהליך התקנת אפליקציית רימון דסקטופ
להגנה בתוך הבית 
לאחר לחיצה על הלינק שנשלח אליכם במייל, לחצו על - הורד את האפליקציה
D1.png
המתינו שהורדת הקובץ תסתיים ולאחר מכן לחצו על הקובץ שירד כמו שמסומן בתחתית המסך
D2.png
הכניסו את קוד ההפעלה שקיבלתם בהודעה שנשלחה אליכם במייל ולחצו על כפתור - להתקנה 
D3.png
בחרו אם ברצונכם להפעיל הגנה הסרה כן/לא ולחצו על כפתור - להתקנה 
D4.png
לחצו על אתחל עכשיו והמתנו להפעלה מחדש של המחשב
D5.png
לאחר שהמחשב ביצע הפעלה מחדש בדוק שהאייקון של רימון נמצא בסמלים מוסתרים ליד השעון בתחתית המסך
D6.png
bottom of page