Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
התקנת רימון מובייל על מכשירי וואוי (Huawei)

במכשירים מסוג Huawei, יש לבצע מספר צעדים נוספים במהלך התקנת האפליקציה, על מנת להבטיח פעולה רציפה ויציבה. לידיעתכם, מדריך זה נכתב לפי דגם המכשיר Huawei P8. ייתכן ובדגמים אחרים האפשרויות "יישומים מוגנים" ו"חסכון בחשמל" יופיעו בצורה שונה במכשיר.

בכדי להתקין את אפליקציית רימון סלולרי על מכשירי Huawei, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. ראשית, יש לבצע את ההתקנה הראשונית של האפליקציה. פתחו את אפליקציית הדפדפן בו אתם גולשים והיכנסו לכתובת: smart.rimon.net.il

2. לחצו על "להורדת האפליקציה".

3. לחצו על "הורידו עכשיו".

4. הורידו למכשיר את קובץ ההתקנה rimon.apk ופתחו אותו.

5. במסך העולה, לחצו "התקן".

6. לאחר סיום ההתקנה הראשונית, חזרו למסך הבית של המכשיר.

7. היכנסו להגדרות המכשיר.

8. היכנסו ל"יישומים מוגנים".

9. חפשו את רימון סלולרי ברשימה והפעילו אותה.

10. חזרו למסך הגדרות המכשיר והיכנסו ל"חסכון בחשמל".

11. לחצו על "הגדרות" (גלגל שיניים בתחתית המסך).

12. כבו את האפשרות "סימן לצריכת חשמל מוגברת".

13. חזרו למסך הבית של המכשיר.

14. פתחו את אפליקציית רימון הרשימת האפליקציות של המכשיר. האפליקציה מזוהה באמצעות הסמל:

15. התקינו את אפליקציית רימון לפי ההנחיות המופיעות כאן. שימו לב! בעת התקנת האפליקציה, יש להפעיל את "הגנת ההסרה" של האפליקציה עם סיסמא. דבר זה יבטיח את התפקוד התקין של ההגנה.

bottom of page