Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
כיצד אני מקבל התראה על כיבוי ההגנה במכשירים שונים?

רימון מובייל מאפשרת קבלת התראות ישירות אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם על פעולות שונות שמבצעים המשתמשים במכשירים השונים.

ניתן לקבל התראות על כיבוי וביטול ההגנה ושינוי פרטי הפיקוח.
הסרטון הבא ידריך אתכם כיצד להפעיל את התראות הדוא"ל. יש להיכנס בדפדפן לכתובת - 
cell.rimon.net.il

bottom of page