Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
מהי המערכת להתאמה אישית?

רמת ההגנה "התאמה אישית" מאפשרת להתאים באופן עצמאי את רמת ההגנה ע"י קביעת הרמה הספציפית עבור מגוון של קטגוריות שונות. במסגרת זו ניתן אף להגדיר רמת הגנה גבוהה יותר לתמונות באתרים ובאפליקציות תחת הקטגוריה הנבחרת.

צפו בסרטון הבא להסבר מפורט על המערכת להתאמה האישית:

bottom of page