Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
האם ניתן לנהל את הגדרות ההגנה על מכשיר בו מותקן רימון מובייל מרחוק?

בהחלט. ניתן לשנות רמות הגנה, לשנות הגדרות זמן גלישה, להוסיף אפליקציות ואתרים לרשימה האישית ולשנות את יתר אפשרויות ההגנה מרחוק על ידי כניסה דרך מחשב לאתר הניהול בכתובת: cell.rimon.net.il

ניתן לבצע שינויים בהגדרות דרך האפליקציה על ידי התחברות עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי ובחירת המכשיר בו תרצו לבצע את השינוי.

bottom of page