Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
שינוי רמות ההגנה

רימון מובייל מאפשרת לכם לעבור בין רמות ההגנה בכל עת ללא תשלום. את השינוי ניתן לבצע דרך אתר הניהול וכן דרך האפליקציה במכשיר.

בכדי לשנות את רמת ההגנה דרך אתר הניהול, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הכפתור של רמת ההגנה.

3. בחרו את רמת ההגנה הרצויה ולחצו "שמור".

בכדי לשנות את רמת ההגנה דרך האפליקציה במכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1פתחו את אפליקציית רימון סלולרי במכשיר.

3. לחצו על "הגדרות הגנה".

bottom of page