Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
חסימת נתב אלחוטי נייד (נקודה חמה)

רימון מובייל מאפשרת לכם למנוע מהמכשיר להוות נקודה גלישה אלחוטית עבור מכשירים אחרים. בעת הפעלת נקודה חמה במכשיר, הסינון מבוצע במכשיר בו מותקנת האפליקציה בלבד ותעבורת הרשת המשודרת דרך הנקודה החמה לא תהיה מסוננת.
בכדי לחסום את גישת המשתמש לניהול האפליקציה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cell.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור של "הגדרות נוספות".

3. היכנסו ללשונית "הגדרות" (ליד ציור של גלגל שיניים).

4. ב"הגדרות נוספת", סמנו "V" באפשרות "חסום נקודה חמה".

5. לחצו "שמור" בתחתית העמוד.

הפעלת הנקודה החמה חסומה. כעת, כאשר המשתמש ינסה להפעיל נקודה חמה במכשיר, היא תכבה מיד באופן אוטומטי.

bottom of page