Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
האם אפליקציית רימון מובייל מבזבזת סוללה?

אפליקציית רימון מובייל אינה צורכת יותר סוללה מכל אפליקציה אחרת. לפי בדיקות שביצענו, רמת צריכת הסוללה עם אפליקציית רימון מובייל ובלעדיה כמעט זהות. אפליקציית הסינון אף יכולה לחסוך סוללה, על ידי חסימת אפליקציות מזיקות ובלתי רצויות לפי הגדרות הסינון שלך. מנהל המשימות של אנדרואיד עלול להציג את אפליקציית הסינון כמקור לצריכת הסוללה, אך לא כך הדבר.
אנו ממליצים לך להתקין את האפליקציה הבאה במכשירך, אשר תציג בפירוט אלו אפליקציות הן המקור לצריכת הסוללה:

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsamlabs.bbm
יש לבצע את הבדיקה לאחר שימוש ממושך במכשיר וביישומיו השונים.

bottom of page