Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
האם ישנה הגנה באפליקציות כגון YouTube?

כן. מערכת ההגנה שלנו מספקת הגנה גם בתוך אפליקציות מסוג זה.

המשתמש במכשיר יוכל לפתוח את אפליקציית YouTube ולצפות בסרטונים אשר מתאימים לרמת ההגנה שהוגדרה. סרטונים שאינם מתאימים לרמת ההגנה, לא יהיו זמינים לצפייה.

יחד עם זאת, חשוב להבין שאתר כמו YouTube הינו מאוד דינאמי, ועל כן ההגנה בו אמנם מפחיתה בצורה דרמטית את הסיכוי לחשיפה לתכנים שאינם ראויים, אולם יחד עם זאת יתכנו תכנים שיפוספסו ע"י המערכת.

אם אפשרות זו אינה מתאימה לכם, יש לשקול הכנסת אפליקציית YouTube לרשימה האישית שלך תחת "חסימה כוללת".

bottom of page