התקנת הגנת הסרה למכשירי אנדרואיד 

לקוחות יקרים במידה והנכם מעוניינים בהגנה שגם תמנע את הסרת האפליקציה וביטול הסינון

באפשרותכם לדרוש סיסמא לפני מחיקת האפליקציה.

למדריך, בחרו במכשיר שלכם: