Details Something small enough to escape casual notice.
top of page
היכן מופיע קוד ההפעלה שלי?

בעת התקנת אפליקציית רימון מובייל , ייתבקש מכם להזין את "קוד ההפעלה" של המנוי, המורכב מ-6 אותיות גדולות באנגלית, אותו תקבלו בהודעות טקסט (SMS) לאחר יצירת המנוי. קוד ההפעלה ישמש אתכם אם תרצו להעביר את המנוי למכשיר חדש ולהתקנה מחדש של האפליקציה לאחר איפוס המכשיר.

הודעת טקסט (SMS):

Screenshot_4.jpg

את קוד ההפעלה ניתן למצוא גם במערכת הניהול האישי באתר הבית של רימון מובייל, על פי השלבים הבאים:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול cellular.rimon.net.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה האמצעית שכותרתה "מצב חיבור/רישיון", לחצו על הקישור "הצג את לינק ההתקנה".

3. קוד ההפעלה יופיע בחלון הנפתח.

bottom of page